"My heart and my love will never leave you"

Een vader, hoofd van een gerenommeerd bedrijf, heeft twee kinderen: een oudere dochter, die haar leven lang niks anders wil dan de goedkeuring van haar vader, en een jongere zoon.  De zoon verlangt naar meer, naar de vrijheid om te gaan en te staan...