Over RegioRadar

Colofon

RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven en Eindhoven Marketing, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio. Een netwerkorganisatie die verbinding legt tussen de 21 regiogemeenten en cultuurorganisaties. Het doel? Cultuur, toerisme en voorzieningen in de brainportregio promoten en vanuit structurele samenwerking een impuls geven, in het belang van de ruim 750.000 inwoners en bezoekers. In het kader van de Brainport Nationale Actieagenda gerealiseerd met een bijdrage van Regio Deal Brainport Eindhoven.


Uit in Eindhoven Regio (Uit in Eindhoven, Stichting Eindhoven Marketing)
Concept, design, redactie

Insiders Online
UX-design, technische realisatie en beheer

November 2021
Privacy & Cookies

Disclaimer
De kernredactie van RegioRadar Eindhoven behoudt de vrijheid om de content naar eigen inzicht bij te stellen en te handhaven en heeft het recht om foto’s en teksten aan te passen. Als een locatie of activiteit niet aan de plaatsingsvoorwaarden voldoet, treden we in contact met de toeleverancier in een poging om ontbrekende informatie aan te vullen. Ook kan de kernredactie besluiten items die niet aan de plaatsingsvoorwaarden voldoen offline te halen.