Jaarconcert

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ heeft ook dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld van klassiek tot pop/jazz. Maar ook een bijzondere combinatie van HaFaBra met …..  Klezmer! U kunt het horen en zien op het jaarconcert van FBW, want gastsolist...