Engelenburcht

Engelenburcht speelt zich af in een verlaten sanatorium, waar een mysterieuze verpleegster zich bekommert om de verdwaalde zielen die aan de deur kloppen. Als de toestroom van mensen die zorg nodig hebben plotseling aanzwelt, dreigt zelfs de verpleegster...