Stormkamer

In De ontmoeting tussen Alles of Niets brengt theatermaker Hanna van Mourik Broekman de kloof tussen arm en rijk in beeld. In een cirkelvormige ruimte nodigt ze iedere avond een welvarend en een bestaansonzeker iemand uit om de ontmoeting aan te gaan. Twee mensen uit dezelfde stad. Zonder vluchtroute. Als een theatraal psychiater onderzoekt Hanna de verhoudingen tussen deze twee mensen, de vooroordelen, de schaamte en het vertrouwen. Schurend, eerlijk en open.