De Warme Winkel

Tijdens een felle satirische hospiteeravond bij een woongroep wervelen we door perspectieven, uitwassen en opties in een wereld waarin ruimte schaars is geworden. 

Woonruimte, stikstofruimte, ademruimte, bewegingsruimte. Ruimte opeisen, ruimte delen...