Kabouters zoeken

Staatsbosbeheer organiseert een Kabouterpad over de heide. Bij het heidecafé ligt een knapzak gevuld met lekkers. Als een kabouter loop je samen met je ouders de route. Onderweg hoor je allerlei verhalen en voer je opdrachten uit.