Alex Webb

Alex Webb is bekend vanwege zijn straatfotografie. Daarnaast wordt hij gerekend tot de tweede generatie pioniers van de kleurenfotografie, vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw.