Rewinding Internationalism: Scènes van de jaren 90

Als gevolg van globalisering veranderden in de jaren 90 de wereldverhoudingen in rap tempo. Ruim veertig kunstenaars, onderzoekers en collectieven belichten in tien losse scenes belichten hun ideeën over internationalisering.